Velkommen til Wattworld Norge AS elsykkel utleie!

Welcome to WattWorld Norge AS E-bike rental!

Enkel registrering!

Easy to register!

Registrer en brukerprofil med betalingskort-opplysninger, verifiser kontoen og sett passord, og du er klar til å leie sykkel!
For å verifisere kontoen, sendes det en e-post med en link(sjekk i spamfilteret hvis du ikke har fått verifiseringsmail i løpet av noen minutter).
Da profilen er ferdig, logger du deg inn og kan se antallet ledige sykler i aktuell ladestasjon. Inne på kontoen kan du også sjekke saldo på konto, vedlikeholde personopplysningene, melde feil på syklene osv…
Så enkelt er det!

Not a customer yet?

Select your language in upper right corner. Push Register button and create Your user profile with payment card info. Click on the the link in the e-mail, set password. When you have set the password and are logged in, You can se the map with e-bike stations, you can maintain your personal information, report bike-trouble and check the account balance.

Henting og retur av sykkel

Pickup and return of the e-bike

Med Smart-telefon;
Scan QR-koden på ladestasjonen, logg inn og trykk på "Hent ut sykkel" knappen. I det grønne feltet nedenfor ligger det nå en kode og et terminalnummer. Vent til alle lampene på kontrollpanenelet slukker, slå inn koden på angitt terminal, lampen å toppen av ladestasjonen blinker rødt/grønt, låsen er nå åpen i 15 sekunder. Skyv sykkelen først forover, og trekk den deretter rett ut av ladestasjonen.
OBS For å få frem "hent sykkel knappen" må stedstjenester på telefonen være aktivisert.

Med WattWorld-kort

Retur av sykkelen:
Sett sykkelen tilbake i en vilkårlig ladeport, lampen på toppen lyser opp og da den har skiftet til fast grønt, er innlevering godkjent og leieperioden avsluttet.
HUSK Å RAPPORTERE EVENTUELLE FEIL OG MANGLER PÅ SYKLENE!

Priser fra April 2017

Prices from April 2017

Hvilke abonnementstyper finnes?

Alternativ A: Fast timepris/Fixed hourly rate
Standard abonnement er fast timepris, kr 25,- pr påbegynt time. Bruker du sykkel sporadisk, passer dette for deg.

Alternativ B: Sesongkort med rabattert timepris
For deg som bruker sykkel mye, men ikke på jobb, passer sesong-abonnement med fast, rabattert timepris:
Sesong-abonnementet koster kr 300,- (etter 15.Juli kr 150,-) med rabattert timepris kr 10,- pr påbegynt time hele døgnet.

Alternativ C: Månedsabonnement
Bruke sykkel på jobben?
Da passer månedsabonnement for kr 499,- med fri og ubegrenset bruk til alle døgnets tider!
Som sesong- og måneds-abonnent får du ditt eget WattWorld-kort, og kan reservere sykkel via Internett hjemmefra før du går til ladestasjonen.
 

Check bikes availability by choosing the station