VELKOMMEN TIL LADEBYHAGEN ELSYKKELSTASJON!

OBOS samarbeider med WattWorld Norge A/S om å plassere ut elsykler for deling og grønn lokaltransport i Trondheim. Sesongen er over og syklene blir tatt inn for vinterlagring fredag 26.11.18

Hvordan opprette en elsykkelkonto?

1. Hver seksjonseier/andelseier disponerer to sykkelkort, og det må opprettes én konto pr. kort. Send e-post til ettermarked.trondheim@obos.no for bestilling av kort.
2. Scroll nedover på denne siden og trykk på knappen "Jeg er ikke registrert ennå", følg anvisningene og opprett en konto. Verifiser kontoen og legg inn passord.
NB! Hvis du ikke har fått verifiseringsmail i løpet av et par minutter, sjekk spamfilteret/søppelpost om den ligger der.
3. Logg inn på nytt, klikk på fanen "Min konto", -->innstillinger og "Mitt kort"
4. Legg inn serienummeret på kortet akkurat slik det står på kortet (format: wwn 00XXX). På ny kortserie med format WWNO-0XXXX skal første null i løpenummeret tas vekk ved registering. (Format: WWNO-1234). Søk opp kortet og lagre. Kortet er nå aktivt og kan benyttes på elsykkelstasjonen.

Hvordan leie sykkel?

1. Gå til sykkelstasjonen, sjekk lampene på toppen av ladestasjonen. Rød lampe: sykkelen er til lading, reservert eller feilmeldt. Grønn lampe: tilgjengelig for utlån.
2. Velg ut en sykkel, slå på computer og sjekk ladetilstanden.
3. Hold sykkelkortet inntil "WiFi"-symbolet på kontrollpanelet, det kommer et lite pip og lampen på toppen begynner å blinke vekselvis rødt/grønt.
4. Skyv sykkelen lett forover først, og trekk den deretter rett bakover og ut.
5. Slå på computeren, sett sykkelen i 1 gear (vrihåndtak på høyre styrehåndtak), velg nivå på pedalassistanse (opp/ned-knappene på computeren). Av/på knapp i midten.
6. Still inn setet i høyde med hoftekammen din som et utgangspunkt. Velg pedalassistanse og kjør i vei.
7. Retur av sykkel. Skyv sykkelen bestemt inn i en ledig ladeport og vent til det lyser fast grønt på toppen av ladestasjon.

Priser og betingelser

Beboere i Ladebyhagen med aktiv konto og aktivisert kort kan låne elsykkel i inntil 3 timer gratis pr tur. Det er 2 minutter "karantene" mellom hver tur. Hvis en ny elsykkel tas ut før karantenetiden er gått ut, blir man belastet med kr 10,- pr åbegynt time umiddelbart. Etter tre timer påløper kr 10,- pr påbegynt time.

Kontosaldo gjøres opp to ganger i året og blir lagt på felleskostnadene.

Maksimal leietid er 24 timer og maksimal døgnpris er kr 100,- Husk å bruke hjelm og refleksvest!
GOD TUR!

Velg stasjon og sjekk tilgjengelighet